За контакти
Тел.: 0876/ 756 100
E-mail: cbtbg@abv.bg

Програми

НЕВРОТРЕНИНГ

Какво е посттравматично стресово разстройство?

Посттравматичното стресово разстройство е често срещана реакция на изключително стресиращи травматични събития. Много и различни по характер събития могат да доведат до тази реакция – напр. участие в инцидент с кола, загуба на особено значим и близък човек, жертва на насилие или друго престъпление, преживяване на природно или друго бедствие, като напр. бомбардировка, присъстване на смъртта на друг човек или научаване за собствено тежко медицинско заболяване.

Хората с посттравматично стресово разстройство имат три главни вида проблеми и симптоми:

  1. Преживяват отново и отново травмата. Това може да включва спомени, които са извън контрол, нощни кошмари и внезапно проблясващи ярки спомени от събитето, които карат човек да се чувства като, че ли отново се случва абсолютно същото. Спомените се зъвръщат често и когато човек види или чуе нещо, което му напомня за събитието.
  2. Избягване. Тъй като е неприятен споменът за случилото се, човек с посттравматичнсо стресово разстройство се опитва да не мисли за него. Освен това може да се опитва да стои далеч от хора, места или неща, които му напомнят и връщат спомените. Често чувствата са притъпени или има усещане за отдалеченост от другите хора. Някои се обръщат към алкохола или дрогите за да притъпят болката.
  3. Физически признаци за стрес. Това могат да бъдат: проблемен сън, раздразнителност или гняв през голяма част от времето, трудности с концентрацията или усещане за напрежение или винаги сте нащрек.

Какво може да предизвика посттравматично стресово разстройство?

Когато човек преживее някаква травма, спомените за случилото се идват в мисълта им с онова, което са усетили чрез сетивата си - онова, което са видели, чули, усетили като миризми или други усещания от този момент. По-късно подобни гледки, звуци или миризми, както и други сетивни усещания могат да предизвикат връщането на спомените и емоциите като вълна, която залива човека.

Втора причина за връщане на спомените може да бъде това, че човек има нужда да намери смисъл или обяснение за това, което се е случило. Травматичните събития често карат хората да поставят под въпрос онова, в което убедено са вярвали – напр. това, че светът е сигурно място и че няма да им се случи нищо лошо точно на тях. За да разберат травматичното събитие, те трябва да мислят за него. Но мисленето връща спомените и чувствата отново и отново. Така, че те започват да се опитват да не мислят за това. И вместо да намерят разбиране и покой хората често стигат до това отново да се лутат между спомените и опитите за забрава.

Как се развива посттравматичното стресово разстройство?

Повечето хора започват да изпитват симптомите на посттравматично стресово разстройство скоро след травмата. При около половината от тези хора симптомите се подобряват от само себе си след около 3 месеца. При други симптомите могат да продължат с години. Някои хора започват да имат симптоми след дълги години светъл период от събитието.

Как помага когнитивно поведенческата психотерапия?

Има три основни стъпки в когнитивно поведенческата терапия за посттравматично стресово разстройство.

На първо място терапевтът Ви учи как да се справяте с чувствата и напрежението, които идват със спомените. Това включва начини за релаксация на тялото и оттегляне на мисълта от болката.

На второ място терапевтът Ви учи да се изправяте лице в лице със спомените. Той ще Ви води в преразказа на онова, което се е случило. Колкото повече правите това, толкова по-малко обезпокояващи ще бъдат спомените и толкова повече ще можете да намирате покой.

И накрая терапевтът ще Ви учи на начини да промените негативните си мисли и да се справяте с проблемите в живота.

Голям брой проучвания са установили, че когнитивно поведенческата терапия помага на хората с посттравматично стресово разстройство да се чувстват по-добре. Тези проучвания са правени с ветерани от войни, жертви на изнасилвания, нападения и други сериозни травми.

Колко дълго ще продължи терапията за посттравматично стресово разстройство зависи от това колко травми сте преживели и колко тежки са били, колко тежки са симптомите в момента и колко други проблеми имате в живота си. За хора преживели едно единствено травматично събитие обикновено са достатъчни 12 до 20 сесии с 45-50 минутна продължителност, но понякога единични сесии могат да продължат и 90 минути.

Могат ли да помогнат медикаментите?

Медикаментите сами по себе си не са достатъчни за излекуването на постравматичното стресово разстройство. Те, обаче, могат да бъдат полезни в комбинация с психотерапия. Вашият лекар ще избере кои са най-подходящи за вас.

Какво се очаква от Вас като пациент?

Не е удачно да започвате лечение на посттравматично си стресово разстройство, ако в момента вземате алкохол или дроги или преживявате някаква криза в живота си. Терапевтът ще Ви помогне да се справите първо с тези проблеми и след това ще Ви помогне да започнете да работите за симптомите на посттравматичното стресово разстройство. Освен това, всичко което е нужно да правите, е да искате да опитате терапия и да отделяте всяка седмица време да практикувате нещата, които сте научили.