Специализации и тренинги

Клинична практика в Специализирана клиника за проблеми в храненето и телесното тегло "Вила Гарда", Верона, Италия, със супервизор Рикардо Дале Граве, октомври 2013г.

Клинична практика като главен лекар в Специализирана клиника за хранителни разстройства в гр. Бодьо, Норвегия, септември, ноември 2013г. 

Обучителен семинар "Когнитивно-поведенческа терапия при пациенти с телесно тегло под нормата" - Рикардо Дале Граве, София, юни 2013г

Схема терапия - основи и работа при личностови разстройства - Dr Alp Karaosmanoglu, International schema therapy sociaty съвместно с Институт за екология на мисленето - август 2011 - октомври 2012

EMDR тренинг (най-ефективната терапия за пост-травматично стресово разстройство по препоръка на Американската психиатрична асоциация) – Udi Oren, София, март 2011г - декември 2013г

 “Mindfulness”(съвременна медитативна техника) – Fabrizio Didonna, Italian Institute of Mindfulness, май 2009г

Когнитивно-поведенческа терапия при булимия и пристъпно преяжданеTerry Wilson, Workshop at Vth World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, 2007

Когнитивно-поведенческа терапия при анорексия нервозаChris Fairburn & Riccardo Dalle Grave, University of Manchester, UK – 2004

Когнитивно-поведенческа терапия при тревожни  разстройства – паническо разстройство, хипохондрия, обсесивно-компулсивно разстройства, фобии, понижена самооценка – 125 часа – Paul Salkovskis, Paul Weble, Melanie Fennel, Helen Kennerly, Tom Borkovetz

Когнитивно-поведенческа терапия при деца и юноши – клинични стратегии в рамките на емпирично подкрепени протоколи – Philip Kendall, септември 2009г.

Мотивационно интервю при терапия на зависими пациенти – проф. Игор Куценок, Калифорнийски университет Сан Диего, октомври 2009г.

Участие в International European Drug Abuse Treatment Training Project– February 1994 – October 1996 – Associazione “Casa Famiglia Rosetta” & University of California, San Diego – 160 часа

Когнитивно-поведенческа терапия при психози и личностови разстройстваAntonio Pinto, Napoli University, Italy – 2010-2011

200 часа личен опит в когнитивно-поведенческия подход

Основен курс по позитивна психотерапия (312 часа) –Варна, Dr Arno Remmers, Deutsche Geselschaft fur Positive Psychotherapie и Българско дружество по позитивна психотерапия – 1996г.

Обучение и супервизия по психоанализа (100часа) – Катедра по психиатрия и медицинска психолигия – гр.Варна в сътрудничество със специалисти от Швейцария (Бенц, Батегей и др.)

Сертификационен тренинг по WHEE (метод от енергийната психология) – Dr Daniel Benor, октомври 2010г.

Специализация по психиатрия – Катедра психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Варна, 1994-1998г