Програми

Когнитивно-поведенческа психотерапия в България?

Развитието на Когнитивно поведенческата терапия в България бележи своето начало с първата работна визита на Prof Paul Salkovskis, Oxford University през април 1998. Тогава се проведе първия семинар за когнитивна и поведенческа терапия в гр. София. 35-те участника в него основахме Българска Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия като организация на специалисти от сферата на психичното здраве и помагащите професии – психолози, психиатри, социални работници, с иделната цел да се развива и популяризира метода като терапевтичен подход и учебна дисциплина, да се провеждат научни изследвания в областта на когнитивно-поведенческата терапия. Оттогава до сега организацията проведе един европейски конгрес и осем национални конференции с обучителни уъркшопи. През 2002г. Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия беше приета за член на Европейската Асоциация по когнитивна и поведенческа терапия (EABCT).

EABCT е обединяваща организация на 41 асоциации от 29 държави в Европа. Всяка от тях е посветена на общата цел да развива най-висок стандарт в клиничната практика чрез развитието на тренинги, продължаващо професионално обучение и практика основана на доказателства.

Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия (БАКПП) спазва стандартите и препоръките за квалификация на консултанти и терапевти като акредитира професионалсти с базисно образование най-малко бакалавър в една от помагащите професии в България, които са преминали 200 часа личен опит, 450 часа обучение в теория и умения и минимум 200 часа супервизия на случаи.

Полезни връзки

Представяме Ви някои полезни връзки, като някои от тях са на английски език.

Към начална страница