Програми

На какви състояния помага когнитивно-поведенческата психотерапия?

Когнитивно-поведенческата психотерапия е доказала научно  своята ефективност при различни състояния – както психично-здравни, така и соматични (телесни) проблеми. Например:

Като правило колкото по-специфичен е проблемът, толкова по-вероятно е когнитивно-поведенческата психотерапия да помогне. Това е така, защото тя е практическа психотерапия, която се фокусира върху конкретното решаване на проблемите в краткосрочен план. Методът може да се използва както самостоятелно, така и в комбинация с медикаменти взависимост от вида и тежестта на състоянието, което се лекува.